14738481078_389116b89d_h
Бракът в изпълнението на общински проекти, може да намалее и без водата на едни от най-бедните кметства да поскъпва. / Снимка: GYF a&m, flickr.com

Ударно поскъпване на водата подготвя държавата за 22 общини

Вие живеете в община Берковица. Според Националния статистически институт месечната ви заплата е 620 лева. От вашите съграждани в трудоспособна възраст 16% са безработни, а едва 56% са заети. Заради котловининя район, в който е разположена общината ви, е възможно водоподаването да се осъществява по гравитачен принцип. Тоест, няма нужда от помпени станции и цената за кубически метър вода е едва 90 стотинки. Същият е социалент статус имат и живеещите в останалите общини в Област Монтана, но при тях водоподаването се осъществява посредством помпени станции, които изискват поддръжка и електрозахранване. В резултат, водата при тях е по-скъпа. Благодарение на новата правителствена политика по управление на водите, вие, жители на Община Берковица, ще започнете да плащате по 2.6 лв. за кубичен метър вода, което е близо трикратно поскъпване. Във вашето положение са и жителите на още 21 общини в цялата страна.

По този начин ще субсидирате услугите по ВиК в другите общини от областта. Но запазете спокойствие – не сте сами. Освен Община Берковица в България ще има още 21 общини, на чиято територия водоподаването ще поскъпне за да може евентуално да поевтинее при техни съседи от съответната област. Това е „страничният ефект“ от промените в закона за водите, Споразумението за сътрудничество с Европейската комисия и водната стратегия, които предвиждат общините и техните водоснабдителни дружества да се обединяват в Асоциации по ВиК, за да могат да кандидатстват за финансиране с проекти по Оперативна програма „Околна среда“. Съгласно промените, всяка от 28-те области ще създава асоциация по ВиК, в която ще участват общините от областта и техните водоразпределителни дружества.

Жителите на всички общини в една област ще плащат еднаква цена на водата.

Тази асоциация ще избира един оператор на водопреносната система в цялата област (обикновено операторът на града областен център). Водоснабдителните дружества ще му предоставят активите си по договор, приличащ на концесионно споразумение, а след това операторът ще възлага на същите водоразпределителни дружества да оперират активите си, но вече от негово име. Разходите за водоподаване ще се консолидират на ниво област и жителите на всички общини ще трябва да плащат единна цена, с която да покрият тези разходи. Естествени печеливши ще са местните власти, където водоподаването е най-скъпо, а загуби ще понасят жителите на онези общини, където водата е била най-евтина.

SDC10116
Заради природните си дадености Община „Берковица“ се радва на евтино водоснабдяване. Ниските цени обаче ще влязат в историята, ако общината се присъедини към подготвяната асоциация по ВиК на област Монтана.

Причина за това окрупняване на водните оператори е договорка между държавата и Европейската комисия, според която всяка област ще осъществява единна политика по планиране и инвестиции в пречистване на води, доставката им до потребителите и последващото отвеждане. Решението е резултат от хаотичното строителство на пречиствателни станции и проекти по обновяване на ВиК мрежи, което постави много общини в тежко финансово положение.

Целта е малките кметства да не управляват проекти, за които нямат капацитет.

Неспособни да управляват големи инфраструктурни проекти, в миналия програмен период редица общини допускаха грешки, които им костваха финансови корекции и задлъжняване, за което днес търсят помощ от правителството и то като кредитор от последна инстанция е принудено да плати сметката. Най-знаков е примера с община Сопот, чийто предишен кмет Веселин Личев инициира строителството на пречиствателна станция, чийто капацитет надхвърля нуждите на града, а след като стана ясно, че Брюксел няма да възстанови 4.5 милиона от направените разходи, през 2014 година заплаши да се самозапали пред Министерство на финансите.

На пръв поглед държавата наистина няма друг разумен изход и ако не иска в някой бъдещ момент отново да плаща накуп фактурите на провалени общини, ще трябва да вземе превантивни мерки. Въпросът е дали въпросните 22 общини, не може да избегнат поскъпването. Част от ВиК дружествата на тези общини са печеливши и включването им в по-голям оператор ще е директно субсидиране на по-големите местни власти, където ВиК услугите са губещи.

Корупцията може и да не намалее, но цените ще се повишат.

Сегашният модел на окрупняване крие няколко предимства. Ще се отнеме възможността за общинска корупция (без да премахва рисковете при по-мащабни проекти), и хаотичното изграждане на пречиствателни станции ще престане. Административният капацитет на ВиК асоциациите ще е значително по-сериозен отколкото на отделните общински дружества и това е предпоставка за по-малко нередности и финансови корекции. Единствената неяснота е защо разходите по водоподаване на местно ниво трябва да се консолидират, вместо всяка община сама да прави ценообразуване за водоподаването.

Това въздържа кметовете на 22 местни администрации да предложат включване към асоциациите по ВиК, като в момента чрез Националното сдружение на общините искат държавата да промени механизма на асоцииране. Според източници, присъствали на разговори с вицепремиера Томислав Дончев, към момента правителството не желае да допуска промени. И докато комуникациите между сдружението на общините и правителството продължават, на местно ниво присъединяването към Вик асоциациите напомня на присъединяването към ТКЗС. Принципът е доброволен, но подбутването отвластта (в случая централната) е сериозно.

В Троян поскъпването на водата заплашва да е 60%.

Депутатът от ДПС Петър Чобанов съобщи, че е присъствал на среща при управителя на Област Монтана, на която кметът на Берковица е бил подканван да подкрепи такава идея пред общинския съвет. За момента обаче градоначалникът пасува, защото знае каква ще бъде реакцията на Берковчани. „Сегашната цена на водата в Берковица освен конкурентно предимство, е предпоставка и за социалната сигурност в града и затова не трябва да се допуска Берковица да субсидира водоснабдяването на други общини, без да има някаква насрещна компенсация“, обясни Петър Чобанов.

Самият кмет на Берковица не пожела да коментира казуса. Кметът на Троян Донка Михайлова обаче потвърди, че нейната община също е приканена да се включи в аналогичен тип асоциация, но на Област Ловеч. Тя обясни, че ако общинското водоразпределителното дружество стане част от асоциацията, водата за жителите на Троян ще поскъпне с 60% от сегашните 1.49 лв. за кубичен метър на 2.39 лв. за кубик.

Най-добре е ВиК асоциациите да консолидират инвестициите и планирането им, но водоснабдяването за отделните общини да остане самостоятелна дейност за всяко кметство.

Общината вече е изпълнила два проекта за подобряване на водоснабдяването – един за пречиствателна станция и един за подновяване на водопреносната система, в резултат на които вече 85% от жителите на града получават водата си по обновена водопреносна и канализационна мрежа. По тези проекти обаче общината има да обслужва заеми и средствата си набавя именно от местното водоразпределително дружество. Ако то бъде присъединено към новия оператор, приходите му ще се насочат към него. Така загубата за община Троян ще е двойна – цената на водата за жителите ще се повиши, а обслужването на съществуващите задължения ще бъде затруднено.

troyan_20101
Жителите на Троян също са заплашени от поскъпване на водата заради решение на правителството.

„Принудени сме да избираме дали да нарушим интереса на жителите на Троян, или този на жителите на другите седем общини в Област Ловеч“, обяснява Донка Михайлова. Според нея засега държавата не прилага принципа на моркова и тоягата, а единствено на тоягата, което усложнява изхода от затрудненото положение. Най-оптимално решение според нея би било асоциацията на ВиК операторите да действа на консолидационен принцип, когато става дума за планиране и координация на инвестиционните проекти, но за ценообразуването на услугата по водоснабдяване да прилага на местен принцип и постъпленията от ВиК Троян да не субсидират водоподаването за Ловеч, например.

„Предпроектните инвестиционни проучвания за четирите региона на България все още не са готови и правителството разполага с достатъчно време да  убеди Брюксел, че консолидация е възможна само на ниво инвестиции, без да се налага и споделяне на разходите по доставка на водата. Такива преговори няма да забавят процеса по изпълнение на проектите, нито пълното усвояване на средствата, но е важно правителството  да прояви воля“, коментира експерт по европейските фондове, следящ комуникацията с Европейската комисия.

Оказва се, че кабинетът разполага с пълната власт да реши проблема, но поскъпването на водата в 22 общини може да понижи цената й като цяло за 28-те административни области. В този случай жителите на ощетените общини ще бъдат скрити от общата статистика, която ще отчете поевтиняване на водата.

Tags , , , , , , , , , , , , , ,
към цялата статия

2 thoughts on “Ударно поскъпване на водата подготвя държавата за 22 общини”

  1. Най – внимателно прочетох публикуваното и започвам да си мисля,че или аз съм много невежа или господата придумали този пасквил са много умни? първо не ми стана ясно средната работна заплата за Берковица е 620 лева или това е заплатата на всички работещи? Ако е средната работна заплата,тогава нека се замислим как се изчислява тя – Иван взема 1 000 лева,а Петър 420 лева – тогава средната работна заплата за двамата ще бъде 710 лева. Но това е нищо пред това,което се предлага.Каква вина имаме,че сме се родили в Берковица и природните дадености са такива,че населението на града плаща по-малко пари за вода.Господа Управляващи вие правите ли сметка как ще плащат пенсионерите с пенсии от порядъка на 150-200 лева? За ток ли,за вода ли,за лекарства ли,за хляб ли – то за хляб няма да останат и ще се принудят бедните пенсионери да бъркат по кофите за смет и контейнерите! Кмета Доцов тактично отклонил неудобният въпрос – да той е кмет на Берковица и дали го харесват или не,всички граждани на града трябва да го подкрепим в тази битка за нашата си вода,за малкото,което е останало да му се радваме! Ние трябва да подкрепим цялото общинско ръководство с председателят на общината Д-р Тимчев,който винаги е отстоявал исканията на гражданите!!! Уважаеми съграждани,ако трябва и с гражданско неподчинение,но няма да разрешим да плащаме водата на Монтанчани и другите селища!!!

    1. Само не става ясно защо наричате тази статия пасквил. Все пак от нея научавате за случващото се, а можеше иинформацията за него да ви бъде спестена. Относно осредняването, което прави НСИ, имат си методология.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>