Министърът на финансите е най-доброто, с което ГЕРБ разполагат. Но то не беше достатъчно

Държавата ще актуализира бюджет 2015 с по-голям дефицит

Иновативен начин да актуализира бюджет 2015 е избрало правителството. Това ще стане с гласуването на бюджед 2016, като в преходните и заключителни разпоредби са заложени по-високите разходи на държавата, които повишават и дефицита. Очаква се той да стигне 2.87 милиарда лева, или 3.3% от брутния вътрешен продукт, а сегашният закон предвижда дефицит от 2.49 милиарда дефицит, който се равнява на 3% от БВП. » Държавата ще актуализира бюджет 2015 с по-голям дефицит

към цялата статия