poverty

Новият ред в България – диктатура на десния пролетариат

Този текст не се отнася за хората, които са постигнали високи доходи и комфорт в България и които пращат децата си да учат в чужбина с очакването да запазят статута си на средна класа, или дори да се изкачат в по-заможните съсловия. Тези българи имат имущество и доходи и ясно изразен интерес да ги пазят, включително и от опитите на държавата да преразпредели по-голяма част от тях в полза на класата на пролетариите.
Този текст описва онази част от бедните българи, които смятат, че са най-големия спонсор на държавния апарат и че са периодично ограбвани чрез данъците, които плащат. » Новият ред в България – диктатура на десния пролетариат

към цялата статия