MF

Правителството тегли до два милиарда евро външни заеми (очаквайте подробности)

До два милиарда евро заеми опитва да изтегли българското правителство от международните пазари. На международните борси вече се предлагат две емисии, като по всяка от тях се набират между 750 милиона и един милиард евро. Новината съобщи за „На стената“ портфолио мениджър, получил възможност да придобие от книжата. Първата е със сръчност седем години и по нея ориентировъчната цена на дълга е 2.05 процентни пункта над средните лихви на междуланковия пазар за дълг със същата срочност. По 12 годишната емисия ориентировъчната добавка е 2.45 процентни пункта. » Правителството тегли до два милиарда евро външни заеми (очаквайте подробности)

към цялата статия