Deaton

Как и къде идеите на новия нобелов лауреат за икономика засягат България

Ангъс Дийтън е новият носител на нобеловата награда за икономика, оценен за своите проучвания в областта на икономическото неравенство, неговите причинители и последствията от него. Конкретният повод да получи наградата е книгата му „Голямото бягство – здраве, богатство и първоизточниците на неравенството“, като заглавието е взаимствано от филма „Голямото бягство“ (The great escape) от 1963 г. Той разказва истинската ситория на 250 британски пилоти от втората световна война, които бягат от нацистки военнопленнически лагер, предвождани от южноафриканеца Роджър Бушел. Само трима от бегълците стигат територии, които не се контролират от нацистите, а самият Бушел, който показва рецидив в бягствата е екзекутиран по личната заповед на Хитлер. В теорията си Дийтън разглежда бедността и лишенията, до които води тя, със затвор и описва социалната миграция (от бедност към средна класа и богатство) като своеборазно бягство от затворническия лагер. » Как и къде идеите на новия нобелов лауреат за икономика засягат България

към цялата статия
poverty

Новият ред в България – диктатура на десния пролетариат

Този текст не се отнася за хората, които са постигнали високи доходи и комфорт в България и които пращат децата си да учат в чужбина с очакването да запазят статута си на средна класа, или дори да се изкачат в по-заможните съсловия. Тези българи имат имущество и доходи и ясно изразен интерес да ги пазят, включително и от опитите на държавата да преразпредели по-голяма част от тях в полза на класата на пролетариите.
Този текст описва онази част от бедните българи, които смятат, че са най-големия спонсор на държавния апарат и че са периодично ограбвани чрез данъците, които плащат. » Новият ред в България – диктатура на десния пролетариат

към цялата статия