MF

Правителството тегли до два милиарда евро външни заеми (очаквайте подробности)

До два милиарда евро заеми опитва да изтегли българското правителство от международните пазари. На международните борси вече се предлагат две емисии, като по всяка от тях се набират между 750 милиона и един милиард евро. Новината съобщи за „На стената“ портфолио мениджър, получил възможност да придобие от книжата. Първата е със сръчност седем години и по нея ориентировъчната цена на дълга е 2.05 процентни пункта над средните лихви на междуланковия пазар за дълг със същата срочност. По 12 годишната емисия ориентировъчната добавка е 2.45 процентни пункта. » Правителството тегли до два милиарда евро външни заеми (очаквайте подробности)

към цялата статия
MF

Трите нови заема: Общо 3.1 милиарда евро и рекордно ниски лихви

Общо 3.1 милиарда евро. Това е размерът на трите заема, които правителството изтегли днес, предлагайки облигационни емисии със срочност 7 години, 12 години и 20 години.
Подадените поръчки за български облигации са били за 5.5 милиарда евро, което означава че търсенето за облигации е било 1.8 пъти по-голямо от предложените книжа.

Банкери, които следят емисията, съобщават, че цената на дълга по 7 годишните облигации се очертава около 2.2%. Тази по 12 годишните е около 2.8%, а по книжата със срочност 20 години цената на дълга е около 3.3%.

Експерти по управление на дълга коментираха, че дългът е голям успех, като се гледа показателят постигната доходност. Затова е било правилно държавата да изтегли в заем колкото може повече средства.

Това и стана

След като първоначално емисиите бяха предложени без конкретен размер, се прие, че всяка от тях ще е за минимум 500 милиона евро, или общият размер на трите ще е за поне милиард и половина евро.

Ако първоначалните данни се потвърдят, ще се окаже, че правителството е изтеглило двойно повече средства от първоначалните очаквания.

Така държавният дълг на България ще се увеличи с 6.06 милиарда лева, или със 7.35% от брутния вътрешен продукт.

Емисията обаче трябва да се разглежда като успех, дотолкова, доколкото цената, по която се тегли заема е изгодна. Самото задлъжняване на държавата не е положителен сигнал, но въпросът за размера на дълга е свързан с бюджетния дефицит, а не с техническите парамери на реализираните емисии.

към цялата статия