OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Какво скрива Волен с фарса си?

Волен си изяде боя. И докато избухналият гняв на обществото изглежда логичен на фона на имунитета, който пази фюрерчето от полиция и правосъдие, остава усещането, че дивотията е била режисирана.
Ако Волен е действал сам, по своя воля, несъгласувано с никой, ще трябва да се предположи, че се е изхлузил от каишката на господарите си в Държавна сигурност. Ако е това, много вероятно е той да си отива от политиката. Ако обаче е бил програмиран да създаде безредици с риск за здравето си, постъпката ще може да се тълкува едновременно като комуникационен ход, целящ дългосрочни ефекти, така и прикриване на безобразия от изборния ден. Та какви сценарии може да обслужва белият бродник: » Какво скрива Волен с фарса си?

към цялата статия