Потребителският заем може да служи като буфер при загуба на работа, но трябва да се тегли в добри  времена.

Кога тегленето на заем без конкретна причина може да е разумно

„Не е ли срамно един мъж на 50-годишна възраст да няма 20 000 лева събрани?“, Владислав Горанов, министър на финансите.

» Кога тегленето на заем без конкретна причина може да е разумно

към цялата статия
panelka

Как да избегнем ограниченията за данъчни облекчения по ипотеки

Ако нямате сключен брак, или не сте купили жилище с ипотечен заем, този текст най-вероятно не е за вас. Той е в помощ на хората, които имат семейство, теглили са ипотечен заем и искат да ползват данъчно облекчение за него, но не могат. На теория всяко младо семейство (за такова се счита, ако поне единят от партньорите е под 35 години), което купи жилище с ипотечен заем може да приспадне платените в рамките на годината лихви от данъчната си основа. В резултат ще получи 10% от лихвите, които е платило обратно в джоба си. » Как да избегнем ограниченията за данъчни облекчения по ипотеки

към цялата статия