newspapers

Журналистиката ни е болна и журналистите на ТВ7 са само първите жертви

Всички журналисти се трудят за прехраната си и не е лесно да напуснат при първия сигнал, че редакционната политика е продадена. Друг въпрос е дали като ти се отвори възможност да напуснеш, продължаваш на същото място и дали правиш избора си за пари, или заради принципи.
Но напълно безпристрастни медии в Бъргария няма и проблемът е в собствениците. Журналистите са само жертви, волни, или неволни. » Журналистиката ни е болна и журналистите на ТВ7 са само първите жертви

към цялата статия