Министерство на финансите и Европейската комисия се разминаха в прогнозите си. Какво означава това?

forecasts

Министерсво на финансите и Европейската комисия се разминаха сериозно в прогнозите си за развитието на българската икономика и публичните финанси. Това стана при оповестяването на Конвергентната програма на България и средносрочната прогноза на комисията за развитието на икономиката до 2017 година. И двата документа са от вторник, а изводът от несъответствията между двете допускания е, че българското правителство вижда много по-розови перспективи, отколкото Брюксел. » Министерство на финансите и Европейската комисия се разминаха в прогнозите си. Какво означава това?

към цялата статия
Deficit_chart

Десетилетие на бюджетните дефицити

Поне още четири години бюджетен дефицит планираправителството, чийто премиер заяви, че иска да управлява поне още 20 години.

В конвергентната програма за периода до 2018 година,която скоро трябва да бъде публикувана, Министерство на финансите ще помести средносрочна бюджетна прогноза сдефицити до 2018 година включително. Само в последната година той ще се свие под 2% от брутния вътрешен продукт (подробности в графиката) .
» Десетилетие на бюджетните дефицити

към цялата статия