razpadat

България, когато и автопилотът изключи

Три убийства – две предумишлени и едно умишлено, породено от усещането за безнаказаност. Това е началото на 2016 година – годината на стабилността, европейското развитие и ускорения икономически растеж.

Може да се случи навсякъде по света и в нормални условия извадката не би била достатъчна да създаде генерален извод за състоянието на държавата. Това, което показва тоталната дезинтеграция на общество и институциите е реакцията, с която се посрещат въпросните събития. » България, когато и автопилотът изключи

към цялата статия