BNB

За заплатите и истинските проблеми в централната банка

Управителят на Българска народна банка Иван Искров получавал 45 000 лева заплата, обяви в парламента народният представител Велизар Енчев. Думите му се разпространиха вирусообразно и почти изместиха иначе заприличващата на сапунка, тема за съдебната реформа.
В дискусията, която последва, се чуха много глупости и спекулации, но изпъкнаха няколко важни въпроса, чието систематично разглеждане ще позволи да се формира и по-информирано мнение по въпроса.

» За заплатите и истинските проблеми в централната банка

към цялата статия