Министерство на финансите и Европейската комисия се разминаха в прогнозите си. Какво означава това?

forecasts

Министерсво на финансите и Европейската комисия се разминаха сериозно в прогнозите си за развитието на българската икономика и публичните финанси. Това стана при оповестяването на Конвергентната програма на България и средносрочната прогноза на комисията за развитието на икономиката до 2017 година. И двата документа са от вторник, а изводът от несъответствията между двете допускания е, че българското правителство вижда много по-розови перспективи, отколкото Брюксел. » Министерство на финансите и Европейската комисия се разминаха в прогнозите си. Какво означава това?

към цялата статия