panelka

Как да избегнем ограниченията за данъчни облекчения по ипотеки

Ако нямате сключен брак, или не сте купили жилище с ипотечен заем, този текст най-вероятно не е за вас. Той е в помощ на хората, които имат семейство, теглили са ипотечен заем и искат да ползват данъчно облекчение за него, но не могат. На теория всяко младо семейство (за такова се счита, ако поне единят от партньорите е под 35 години), което купи жилище с ипотечен заем може да приспадне платените в рамките на годината лихви от данъчната си основа. В резултат ще получи 10% от лихвите, които е платило обратно в джоба си. » Как да избегнем ограниченията за данъчни облекчения по ипотеки

към цялата статия