EC

Валутно-курсов риск в България? Какво опитва да ни каже Брюксел?

Европейската комисия заговори за валутно курсови рискове свързани с България в доклада си за фискалната стабилност през 2015 година. Това е много важно, защото означава, че или чиновниците в Брюксел са забравили, че България е във валутен борд, или предупреждават, че водената фискална политика крие рискове за него. » Валутно-курсов риск в България? Какво опитва да ни каже Брюксел?

към цялата статия
BNB

За заплатите и истинските проблеми в централната банка

Управителят на Българска народна банка Иван Искров получавал 45 000 лева заплата, обяви в парламента народният представител Велизар Енчев. Думите му се разпространиха вирусообразно и почти изместиха иначе заприличващата на сапунка, тема за съдебната реформа.
В дискусията, която последва, се чуха много глупости и спекулации, но изпъкнаха няколко важни въпроса, чието систематично разглеждане ще позволи да се формира и по-информирано мнение по въпроса.

» За заплатите и истинските проблеми в централната банка

към цялата статия
nina

Най-после беше казано: България не трябва да влиза в еврозоната, засега

България не трябва да влиза в Еврозоната поне още две десетилетия, а влизането й ще бъде катастрофално. Най-после тази позиция публично бе заявена от някой с безспорен авторитет. Стив Ханке, американски професор по приложна икономика от университета „Джон Хопкинс“, който консултираше българското правителство при създаване на валутния борд, заяви това публично и хвърли ръкавица на доминиращата „официална истина“ за българската икономика. » Най-после беше казано: България не трябва да влиза в еврозоната, засега

към цялата статия