DY

Клонинги, аватари и други бюджетни недоразумения

Според последните тенденции в генетиката клонинг е ново същество, носещо ДНК на своят първоизточник. Нещо като втора клетка, произлязла от делението на първата, но става дума за цял организъм, способен да живее независимо от оригинала си. Пак според последните тенденции, но в киното, аватар е алтернативна телесна форма на една и съща личност. Тоест аватарът си има оригинал и не може да направи нищо без него.
Е, дебатите за бюджет 2016 показаха, че и България може да даде нещо на света – клонинг и аватар едновременно. Запознайте се с депутата на ГЕРБ Диана Йорданова, член на бюджетната комисия и най-новото острие на парламентарната група на управляващите. » Клонинги, аватари и други бюджетни недоразумения

към цялата статия